Reklamationer

Reklamationer skall göras till Togemo AB på särskild blankett. Kontakta oss innan per telefon och e-mejl, innan varan returneras.

Transportskador? Tag gärna foto samt kontakta oss och transportbolaget.

Ladda ner dokument:

PDF
PDF