Kartan och färgmarkeringen nedan ger dig vägledning att se om produkter från vårat sortiment av positioneringskuddar kan förskrivas. Förskrivare skall vända sig till berörd Hjälpmedelcentral eller inköpare för att ta del av sortimentslistan.

Brukare skall kontakta sin förskrivare för stöd och rådgivning.

 

Togemo har gällande avtal med positioneringskuddar i följande regioner, län och kommunförbund: