Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR), innebär bland annat större skydd för dina personuppgifter. Togemo AB eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos oss.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur samlar vi in personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in?

I första hand samlar vi in personuppgifter från dig när du ger oss ditt samtycke via vår webbplats, eller kontaktar oss och använder våra tjänster t.ex. beställer produkter eller rådgivning/service.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer.

För att tillgodose god kundnöjdhet behandlar Togemo AB följande uppgifter om dig.

 

  • Namn/företag/avdelning/sjukhus
  • Adress
  • E-post
  • Telefon
  • Referens/kontaktperson

 

När du har gjort en beställning från oss så använder vi dina uppgifter för att skicka orderbekräftelse eller information om avvikelser som t.ex. leveransförsening, till den e-postadress eller kontaktperson som har lämnats i samband med beställningen.

I vissa fall kan det förekomma att vi skickar ut kundnöjdhetsundersökningar eller nyhetsinformation.

När du som kund handlar hos oss förbehåller vi oss rätten att lagra dina personuppgifter. De uppgifter vi har om dig och din beställning lagras hos Togemo AB i 10 år för att uppfylla rättsliga aspekter så som bokföringslagen och spårbarhet på produkt.

Personuppgifterna lagras i vårt affärssystem samt molnbaserade IT-lösningar, vilket innebär att uppgifterna överförs till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde, och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag med ett personuppgiftsbiträdesavtal som stöd.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Togemo AB kommer att, på din begäran eller när vi upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till oss och vara egenhändigt undertecknad av dig.