Våre utleieprodukter. Klikk på aktuelt bilde for nærmere info om produktene

Togemo leier ut sykehussenger, mobiliseringsstol og trykkavlastningsmadrass både for kortids- og langtids leie. Leiedato gjelder fra og med leveringsdato. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere opplysninger om leiemuligheter og priser.

Vedrørende utleie av Mobiliseringsstol Thekla 3 så forutsetter dette at vi har varen på lager ved leiebehov.

 

Utleiepark

 

Leieforhold

Transportkostnader til og fra organiseres av oss og kommer i tillegg til leiepris. Normalt sett leveres produktet så snart som mulig etter bestilling, gjerne på dagen hvis mulig, men både levering og henting må nødvendigvis tilpasses vår arbeidssituasjon.

Full opplæring av pleiepersonalet er inkludert i leieprisen. Opplæring forutsetter at et slikt behov er presisert i bestillingen.

Ved alle leieforhold må det foreligge en bestilling med bestillingsnummer eller tilsvarende, dette som referanse ved fakturering. Bestillingen kan sendes som vedlegg til e-post, per post eller på faks. Normalt sett faktureres leien månedtlig ved lengre leieforhold.

Ved spørsmål om leiepriser, ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Tlf: 625 26 272
E-post: post@togemo.no

 

Alminnelige leievilkår

Ved å trykke her vil du kunne lese våre alminnelige leievilkår slik de står beskrevet i selve leiekontrakten som skal undertegnes ved levering av leieobjektet.