Grunnleggende prinsipper:

Målsettingene for en inngrepen i en brukers ”posisjoneringshverdag” skal være:

 • Optimalisere funksjon.
 • Redusere og/eller fjerne risiko for sekundærskader.
 • Forbedre arbeidssituasjonen for omsorgspersonene.

Prinsippene for posisjoneringstiltakene er:

 • Bevegelse er grunnleggende.
 • Bevegelse, så vel aktiv som passiv, må være balansert og symmetrisk.
 • Postural stabilitet utgjør basis for funksjonell aktivitet.
 • Kroppsholdning vil ha innflytelse på de fleste kroppslige funksjoner.
 • Kroppsholdning påvirker nevrologiske symptomer som for eksempel spasmer.
 • Tyngdekraften kan påføre stor skade, men kan påvirkes ved adekvat posisjonering.
 • Ingen ledd skal befinne seg i ytterposisjon over lengre tid.
 • Fysisk og mental tilstand henger nøye sammen.
 • Stimulans gjennom aktivitet, både mentalt og fysisk, er viktig.
 • En god døgnplan gir best mulighet til gjennomføring i henhold til prinsippene.
 • Bruk bilder når en skal illustrere posisjoner, både med og uten hjelpemidler.

Mangel på postural stabilitet og selvstendig bevegelse kan disponere for:

 • Vevstilpasning (forkorting/forlenging) som fører til kontrakturer og deformiteter.
 • Vevsødeleggelse, inklusive trykkskader.
 • Redusert energitilførsel gjennom negativ påvirkning av respirasjon.
 • Infeksjoner i luftveier og urinveier.
 • Osteoporose.
 • Fordøyelsesbesvær.
 • Redusert funksjon

det er sannsynlig at assymetri i vevsstrukturer først oppstår med utgangspunkt i en liggende stilling med etablering av en ”vanestilling”. Denne blir så forsterket i en sittestilling.

Pauline Pope

 

I vår daglige hverdag ligger utfordringen i å kombinere de riktige tiltakene med det som er praktisk mulig. Funksjon og selvstendighet må alltid veie tyngre enn ”korrekt” posisjonering. Når dette hensynet fører til at brukeren for ofte og for lenge inntar vanestillingen, må vi kompensere med noen mottrekk. Vi må forsøke å motarbeide den skadelige effekten av feilstillinger og kontrakturer ved for eksempel å legge følgende stillinger inn i dagplanen:

 • Daglig mageleie.
 • Stå/oppreist posisjoner.
 • Korrigert sideleie (30 og 120-graders leie).
 • Sitteposisjon med frontalstøtte.
Posisjoneringarbeidet vårt vil avgjøre våre brukeres utvikling negativt eller positivt avhengig av kvalitet og gjennomføringsevne. Prosessen består av følgende elementer:

 • Definering av problemstilling.
 • Konsekvensutredning.
 • Motivering.
 • Planlegging.
 • Gjennomføring.
 • Evaluering

Kilder: Bodil Uhlimoen, Jan Pool og Pauline Pope