Togemo ble etablert på Hamar i 1990 under navnet Togemo Medical Supply AS og har spesialisert seg på leveranser til Helsesektoren. Vi har gjennom mange år utviklet høy kompetanse innen områdene ligge-/trykksår (antidecubitus), posisjoneringshjelpemidler, trykkavlastnings-madrasser og avanserte sykehussenger. Sommeren 2014 endret vi navn til Togemo AS.

Togemo har deltatt i flere forskningsprosjekter og har utviklet kvalitetssikringssystemet PROLAK.

Togemo er medlem av Leverandørforeningen for Helsesektoren og våre produkter er registrert i Utstyrsregisteret.

Kontakt oss dersom du ønsker rådgiving eller dersom du ønsker demo/utprøving eller tilpasning av våre produkter. Forutsatt at vår timeplan tillatter det så kommer vi også ”hjem” til deg ved behov.

Dette er våre logoer