Kund och Logistikchef i Sverige

Kund och Logistikchef i Sverige

Mobil: (+46) (0)722-195 979
E-post: magnus@togemo.se

Magnus har en bred kunskapsbas från arbete inom lager, logistik och ekonomi. Han har som gruppledare inom ABB ansvarat för små och stora personalgrupper upp till 80 personer. Magnus har även haft konsultuppdrag inom lager, logistik och service. Har Högskoleutbildning inom ekonomi.